Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta

Novinky
16.8.2023

Pokroky pri otváraní slovenského mýtneho trhu pre medzinárodných EETS poskytovateľov, harmonogram ich vstupu na trh a pozitívny vplyv liberalizácie trhu na nákladovosť výberu mýta na Slovensku. To boli hlavné témy, o ktoré sa dnes na pôde NDS zaujímali premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Manažment NDS vyzdvihuje prínosy príchodu EETS poskytovateľov, ktoré spočívajú nielen vo výraznom znížení nákladovosti výberu mýta, ale aj vo výhodách pre dopravcov. Mýtny trh už nebude monopolizovaný, vytvorí sa teda prirodzená súťaž, čo prinesie kvalitnejšie služby pre dopravcov a nižšie náklady pre štát. Už v budúcom roku očakávame, že minimálne 85 % vybraného mýta ostane v rozpočte NDS, vďaka čomu budeme môcť pristúpiť k intenzívnejšiemu skvalitňovaniu infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest.

Čo je EETS?
EETS je skratkou takzvanej Európskej služby elektronického výberu mýta. Medzinárodný EETS poskytovatelia vyberajú mýto od dopravcov naprieč viacerými krajinami. Na európskom trhu je etablovaných viac než 15 EETS poskytovateľov, viacerí z nich plánujú expandovať aj na Slovensko. NDS má zatiaľ podpísanú zmluvu o budúcej zmluve so štyrmi poskytovateľmi. Dvoch z nich momentálne testuje.

V čom je prínos EETS pre štát?
Výskyt viacerých subjektov s podobným predmetom podnikania na trhu zabezpečuje efektívnejšie konkurenčné prostredie a tým pádom aj lacnejšie služby, na ktorých v tomto prípade ušetrí štát. EETS poskytovatelia budú mýto vyberať za výrazne nižšiu províziu, a to na úrovni 4,5 %. EETS poskytovatelia zároveň pokryjú väčšinu trhu (pre zvyšných dopravcov tu bude nový národný poskytovateľ), preto bude aj celková nákladovosť mýtneho systému omnoho nižšia, ako v súčasnosti. V roku 2024 očakávame, že celková nákladovosť výberu mýta klesne pod 15% (v tomto percente sú započítané všetky náklady, nie len provízia pre EETS poskytovateľov).

Aké výhody prinesie príchod EETS poskytovateľov pre dopravcov?
Jedna palubná jednotka, jedna zmluva, jedna faktúra, jedna platba a žiadne zdržiavanie sa na hraniciach. To sú najhlavnejšie výhody v skratke, avšak EETS poskytovatelia spravidla prichádzajú aj s doplnkovými službami pre dopravcov. Keďže EETS poskytovatelia pôsobia vo viacerých európskych krajinách, vedia si všetky transakcie sprocesovať tak, aby dopravca v konečnom dôsledku dostal iba jednu faktúru za mýto, a to za prejazd všetkými európskymi krajinami, cez ktoré viedla jeho trasa. S tým súvisí aj používanie iba jednej palubnej jednotky, vďaka čomu sa nebude musieť dopravca zdržiavať na hranici výmenou jednej „krabice“ za druhú.

Kedy začnú EETS poskytovatelia na Slovensku riadne fungovať?
Momentálne prebieha testovanie viacerých EETS poskytovateľov. V tejto fáze akreditácie EETS poskytovateľov sme zvolili unikátny postup – vytvorili sme aj zrkadlové testovacie prostredie, takže vieme „preskúšať“ dvoch EETS poskytovateľov naraz. To znamená, že nástup prvých dvoch EETS poskytovateľov na slovenský trh je už iba na krok od uskutočnenia. Títo poskytovatelia už na Slovensku obchodne pôsobia, hľadajú si svojich zákazníkov. Prvým krokom bude, že umožníme jazdu po Slovensku s OBE jednotkami, ktoré už dopravcovia majú od svojho EETS poskytovateľa k dispozícii. Vytvorili sme všetky podmienky na to, aby všetci otestovaní EETS poskytovatelia nastúpili na ostrú prevádzku 1.1.2024.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov
IT 17.8.2023

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov

Slovenský mýtny trh je už pripravený na príchod nových medzinárodných EETS poskytovateľov, ktorí budú vyberať mýto od Nového roka už aj na Slovensku. Tí sú momentálne v testovacej fáze, počas ktorej musia napríklad najazdiť 10.000 kilometrov, aby sme zistili, či sú ich systémy kompatibilné s našimi. Slovensko v tomto kroku akreditácie nových výbercov mýta postupuje unikátne – vytvorili sme zrkadlové testovacie prostredie, preto dokážeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz. Prečítajte si, ako prebiehajú testy palubných jednotiek.

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta
Novinky 16.8.2023

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta

Pokroky pri otváraní slovenského mýtneho trhu pre medzinárodných EETS poskytovateľov, harmonogram ich vstupu na trh a pozitívny vplyv liberalizácie trhu na nákladovosť výberu mýta na Slovensku. To boli hlavné témy, o ktoré sa dnes na pôde NDS zaujímali premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Manažment NDS vyzdvihuje prínosy príchodu EETS poskytovateľov, ktoré spočívajú nielen vo výraznom znížení nákladovosti výberu mýta, ale aj vo výhodách pre dopravcov. Mýtny trh už nebude monopolizovaný, vytvorí sa teda prirodzená súťaž, čo prinesie kvalitnejšie služby pre dopravcov a nižšie náklady pre štát. Už v budúcom roku očakávame, že minimálne 85 % vybraného mýta ostane v rozpočte NDS, vďaka čomu budeme môcť pristúpiť k intenzívnejšiemu skvalitňovaniu infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest.

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste
IT 10.8.2023

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste

„Mýto“ je veľmi komplikovaná téma a niekedy sa môže stať, že sa informácie interpretujú inak, ako v skutočnosti sú. V roku 2023 mal štát zaplatiť na nákladoch 103 mil. eur, no nakoniec sa túto sumu podarilo stlačiť na 63 mil. Mnoho otázok a nezrovnalostí vychádza nielen z prostredia laickej verejnosti, ale častokrát sa objavujú aj v mediálnom prostredí.

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.
Novinky 7.7.2023

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.

Záujem o tému nového spôsobu výberu mýta neutícha. Je to prirodzené a pochopiteľné. Aj v tejto časti si prečítate pravdivé vysvetlenia, podložené faktami, pretože kreovanie nového mýtneho systému je potrebné chápať v kontexte. Máme spoločný cieľ – aby verejné peniaze boli investované čo najrozumnejšie a najefektívnejšie, a aby čo najviac peňazí z výberu mýta ostalo v domácej ekonomike. Pozrite si najnovšie mýty o mýte.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top