Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta

Novinky
16.8.2023

Pokroky pri otváraní slovenského mýtneho trhu pre medzinárodných EETS poskytovateľov, harmonogram ich vstupu na trh a pozitívny vplyv liberalizácie trhu na nákladovosť výberu mýta na Slovensku. To boli hlavné témy, o ktoré sa dnes na pôde NDS zaujímali premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Manažment NDS vyzdvihuje prínosy príchodu EETS poskytovateľov, ktoré spočívajú nielen vo výraznom znížení nákladovosti výberu mýta, ale aj vo výhodách pre dopravcov. Mýtny trh už nebude monopolizovaný, vytvorí sa teda prirodzená súťaž, čo prinesie kvalitnejšie služby pre dopravcov a nižšie náklady pre štát. Už v budúcom roku očakávame, že minimálne 85 % vybraného mýta ostane v rozpočte NDS, vďaka čomu budeme môcť pristúpiť k intenzívnejšiemu skvalitňovaniu infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest.

Čo je EETS?
EETS je skratkou takzvanej Európskej služby elektronického výberu mýta. Medzinárodný EETS poskytovatelia vyberajú mýto od dopravcov naprieč viacerými krajinami. Na európskom trhu je etablovaných viac než 15 EETS poskytovateľov, viacerí z nich plánujú expandovať aj na Slovensko. NDS má zatiaľ podpísanú zmluvu o budúcej zmluve so štyrmi poskytovateľmi. Dvoch z nich momentálne testuje.

V čom je prínos EETS pre štát?
Výskyt viacerých subjektov s podobným predmetom podnikania na trhu zabezpečuje efektívnejšie konkurenčné prostredie a tým pádom aj lacnejšie služby, na ktorých v tomto prípade ušetrí štát. EETS poskytovatelia budú mýto vyberať za výrazne nižšiu províziu, a to na úrovni 4,5 %. EETS poskytovatelia zároveň pokryjú väčšinu trhu (pre zvyšných dopravcov tu bude nový národný poskytovateľ), preto bude aj celková nákladovosť mýtneho systému omnoho nižšia, ako v súčasnosti. V roku 2024 očakávame, že celková nákladovosť výberu mýta klesne pod 15% (v tomto percente sú započítané všetky náklady, nie len provízia pre EETS poskytovateľov).

Aké výhody prinesie príchod EETS poskytovateľov pre dopravcov?
Jedna palubná jednotka, jedna zmluva, jedna faktúra, jedna platba a žiadne zdržiavanie sa na hraniciach. To sú najhlavnejšie výhody v skratke, avšak EETS poskytovatelia spravidla prichádzajú aj s doplnkovými službami pre dopravcov. Keďže EETS poskytovatelia pôsobia vo viacerých európskych krajinách, vedia si všetky transakcie sprocesovať tak, aby dopravca v konečnom dôsledku dostal iba jednu faktúru za mýto, a to za prejazd všetkými európskymi krajinami, cez ktoré viedla jeho trasa. S tým súvisí aj používanie iba jednej palubnej jednotky, vďaka čomu sa nebude musieť dopravca zdržiavať na hranici výmenou jednej „krabice“ za druhú.

Kedy začnú EETS poskytovatelia na Slovensku riadne fungovať?
Momentálne prebieha testovanie viacerých EETS poskytovateľov. V tejto fáze akreditácie EETS poskytovateľov sme zvolili unikátny postup – vytvorili sme aj zrkadlové testovacie prostredie, takže vieme „preskúšať“ dvoch EETS poskytovateľov naraz. To znamená, že nástup prvých dvoch EETS poskytovateľov na slovenský trh je už iba na krok od uskutočnenia. Títo poskytovatelia už na Slovensku obchodne pôsobia, hľadajú si svojich zákazníkov. Prvým krokom bude, že umožníme jazdu po Slovensku s OBE jednotkami, ktoré už dopravcovia majú od svojho EETS poskytovateľa k dispozícii. Vytvorili sme všetky podmienky na to, aby všetci otestovaní EETS poskytovatelia nastúpili na ostrú prevádzku 1.1.2024.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém
Novinky 2.5.2024

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v krokoch na maximalizáciu výnosov z využívania diaľnic a rýchlostných ciest. Začiatkom roka prevzala predaj diaľničných známok. V marci NDS podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), čím sa Slovensko otvorilo konkurencii pri výbere mýta. Aktuálne diaľničiari uzavreli roky meškajúce verejné obstarávania na vytvorenie mýtneho IT systému a na mýtne služby. Za posledných päť mesiacov sa tak pre budúce zníženie nákladov na mýto spravilo viac ako za predchádzajúce roky.

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta
Novinky 18.3.2024

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta

V piatok sa Slovensko úspešne zapojilo do Európskej služby elektronického výberu mýta. Počas víkendu bol systém monitorovaný, neboli zaznamenané žiadne technické problémy a pripojili sa prvé palubné jednotky európskych poskytovateľov výberu mýta. S EETS tak na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty dorazila konkurencia, ktorá prinesie nové výhody pre dopravné spoločnosti.

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS
Novinky 5.3.2024

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS

Slovensko sa 15. marca zapojí do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov služby, ktorí prešli procesom akreditácie. Európska služba elektronického výberu mýta prinesie na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, liberalizuje trh a dopravcom zaistí vyšší komfort.

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov
Novinky 10.1.2024

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov

Európska služba elektronického výberu mýta je na Slovensku spustená od decembra 2023. V súčasnosti overujeme nastavenie palubných jednotiek jednotlivých providerov priamo v teréne. Finálnym krokom bude určenie termínu začatia priamej fakturácie mýta.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top