Mýty o elektronickom mýtnom systéme

IT
22.12.2022
 • NDS niečo tají, lebo nechce zverejniť úpravu zmluvy ešte pred podpisom

NDS pristupuje k celému aktu prechodu na nový mýtny systém práve naopak – transparentne. Neexistuje žiadne písané ani nepísané pravidlo, prečo by sa mal dodatok k zmluve zverejňovať ešte pred podpisom. NDS napriek tomu informovala verejnosť o parametroch upravenej zmluvy ešte pred jej podpisom a to viacerými spôsobmi – pred novinármi a následne aj vo verejnej diskusii s odbornými kritikmi mýtneho systému. Dôkazom transparentnosti je aj fakt, že tento dodatok nie je utajovaný, ale od 12.12. je riadne zverejnený v Centrálnom registri zmlúv v plnom rozsahu.

 • NDS zahmlieva podrobnosti ďalšieho ročného fungovania SkyToll

Ešte pred podpisom sme zverejnili všetkých 8 dohodnutých článkov. Vysvetlili sme každý článok po jednom, pričom najdôležitejšou „podrobnosťou“ je práve finančná stránka. Pokiaľ by sa pokračovalo v spolupráci so spoločnosťou SkyToll podľa jej cenovej ponuky vrátane valorizácie z dôvodu inflácie, zaplatili by sme za výber mýta za rok 2023 vyše 103 miliónov eur. Dohodli sme cenu 63 miliónov eur, čo znamená úsporu 40 miliónov eur. Dôležitým aspektom je však aj kompromis pri dohodnutej inflačnej valorizácii. Oproti plnému percentu inflácie stanoveným Štatistickým úradom SR sme so SkyToll vyrokovali, že si uplatnia iba polovicu z tohto percenta.

 • Nie je jasné, s akým základom porovnáva NDS čísla, na základe ktorých hovorí o úspore 40 miliónov eur

Pri tomto porovnaní nie je ani len priestor na nejasnosti. Všetky zdroje porovnávania sú zverejnené v prílohe zmluvy č.11. Základ 103 miliónov eur je suma za službu výberu mýta za rok 2023, ktorú by si SkyToll účtoval, keby pokračoval v poskytovaní tejto služby podľa aktuálne platných podmienok. Laicky povedané, 103 miliónov eur by sme SkyToll-u zaplatili vtedy, kedy by sme pristúpili k uplatneniu opcie na prevod podniku, ku ktorému NDS vyzývalo viacero inštitúcií.

 • V politickom chaose a zmätku vznikajú so SkyToll obchody, ktorých parametre rozhodne nebudú pre štát výhodné

Parametre pre štát výhodné jednoznačné budú, hovoria o tom dáta a fakty a nie domnienky, ako je to v prípade takýchto vyššie spomenutých protiargumentov. Okrem finančnej stránky je pre štát výhodou napríklad aj dohoda, že opciu môžeme uplatniť na rok a teda nemusíme predlžovať ďalšie pôsobenie SkyToll o 5 rokov, ako sa píše v pôvodnej zmluve. A keď už hovoríme o výhodnosti, najväčším ukazovateľom je fakt, že dopravcovia budú môcť prejsť na nový mýtny systém bez stresu a paniky. Umožníme im v pokoji si vybrať medzi jednotlivými EETS poskytovateľmi bez toho, aby sa niekomu museli zaviazať zo dňa na deň. A EETS poskytovateľom takisto vytvoríme priestor na poriadnu prípravu príchodu na slovenský trh. Najpodstatnejším faktom je, že štát bude vyberať mýto plnohodnotne bez strát a za lepších finančných podmienok.

 • NDS nedodržala sľub, že nákladovosť mýta v roku 2023 bude pod 20%, teda pod 50 miliónov eur. Tieto náklady nikdy pod 20% nebudú

Ambícia ísť pod 20% nákladovosti ročného výberu mýta zostáva. Nákladovosť totiž môžu počas roku 2023 stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory – príchod EETS poskytovateľov, ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ďalšie rokovania so SkyToll napríklad o možnej redukcii počtu predajných miest, či potenciálne odkúpenie enforcementu. To bude na jednej strane investíciou, ale na druhej strane znížením rozsahu služieb, ktoré pre nás bude poskytovať spoločnosť SkyToll a následne ďalšie zlacnenie služby od spoločnosti SkyToll.

 • NDS nekoná správne, že nerokuje o dodatku so SkyToll aj s relevantnými štátnymi inštitúciami ako sú MF spolu s ÚHP

Upravená zmluva, na základe ktorej bude SkyToll poskytovať svoje služby v roku 2023, hovorí o cene za službu. Nie je to investícia, je to zazmluvnená služba, pričom cena je výsledkom tvrdých a ťažkých rokovaní. Pokiaľ sa rozhodneme pre nejakú investíciu, budeme postupovať podľa zaužívaných pravidiel a požiadame o posúdenie Útvar hodnoty za peniaze. Bude to realitou pri potenciálnom prevode mýtnych brán, pokiaľ sa so spoločnosťou SkyToll dohodneme na výhodných podmienkach.

 • Nikto nevidí do prípravy dodatku, neprebehla žiadna verejná kontrola, odborná diskusia

Verejná kontrola prebehla na úrovni vlády. Premiér aj jednotliví príslušní ministri dostali všetky informácie skôr, ako verejnosť.

 • Slovensko sa nechá vydierať SkyTollom, ten si diktuje cenu, akú chce

Tento výrok je v príkrom protiklade s tým, čo sme dosiahli. Úspora 40 miliónov eur nenaznačuje žiadne diktátorstvo firmy SkyToll ale naopak, výsledok ťažkých rokovaní. Počas nich sa dosiahla vzájomná dohoda, konsenzus a okrem toho táto cena nie je konečná. Zároveň vďaka zliberalizovaniu slovenského mýtneho trhu prostredníctvom príchodu EETS poskytovateľov máme aj my ako štát lepšie postavenie v rámci týchto rokovaní.

 • Prečo NDS nechce zverejniť posudok o odkúpení mýtnych brán? Mohla by tým na cenu zatlačiť 

Cenu by to nezatlačilo, ale skôr vytlačilo. A tým by sme v podstate poškodili záujmy Slovenskej republiky. Máme k dispozícii zatiaľ neúplný znalecký posudok, ktorý nám určuje hornú hranicu, ktorú je NDS ochotná a schopná zaplatiť za enforcement. Pokiaľ by sme túto cenu prezradili, naša vyjednávacia pozícia by značne klesla. Ide o úplne bežný biznis prístup k možnému obchodu. Nehovoriac o tom, že počas aktu due dilligence sú strany viazané mlčanlivosťou. Akonáhle to bude možné, posudok zverejníme.

 • Zmluvu so SkyToll predlžujeme, lebo sme nestihli poriadne pripraviť tender č.1

Týmto tvrdením je verejnosť pravidelne zavádzaná. Tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému prebieha, keďže je to živá súťaž, nemôžeme k nej prezrádzať podrobnosti. Je však známe, že v tendri padli pripomienky, ktoré sú bežnou praxou zo strany neúspešných kandidátov pri takýchto veľkých a atraktívnych zákazkách. Legislatíva to umožňuje a my to rešpektujeme. Nie je to však dôvod na predlžovanie pôsobenia SkyToll v medziach slovenského trhu. Trh by totiž dokázali pokryť aj výlučne EETS poskytovatelia. Práve ich príchod je dôvodom, prečo je potrebné ďalšie ročné fungovanie SkyToll-u ako poverenej spoločnosť na výber mýta na Slovensku. Potrebujeme pripraviť dostatočný priestor pre EETS poskytovateľov, aby boli dostatočne konkurencieschopní hneď od počiatku ich príchodu na slovenský trh.

 • NDS vraj vyrokovala výhodnejší výber mýta, je to však stále drahšie ako v Česku, kde sú náklady na úrovni 40 miliónov eur ročne

Toto porovnanie je nekorektné. Vyrokovaných 63 miliónov eur, ktoré zaplatí štát spoločnosti SkyToll za výber mýta v roku 2023 je za komplexnú službu elektronického výberu mýta, čo pozostáva z troch súčastí (elektronický mýtny systém, služba predaja mýta, OBU jednotky a enforcement). Spomenutých 40 miliónov eur ročne ako náklady Českej republiky za mýtny systém sú poplatkom len za prvú súčasť, teda za elektronický mýtny systém, zvyšné typy nákladov v tomto čísle nie sú zarátané.

 • Slovenský mýtny systém sme mali začať pripravovať skôr, napríklad Poliaci majú nákladovosť pod 10 percent

Je to miešanie hrušiek s jablkami. Ide o rovnaký princíp ako pri predošlom bode, porovnávať tieto percentuálne čísla nie je korektné. Nízku nákladovosť mýtneho systému v Poľsku totiž dosiahli práve vďaka zapojeniu sa do medzinárodného mýtneho systému. O to sa snažíme aj my.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém
Novinky 2.5.2024

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v krokoch na maximalizáciu výnosov z využívania diaľnic a rýchlostných ciest. Začiatkom roka prevzala predaj diaľničných známok. V marci NDS podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), čím sa Slovensko otvorilo konkurencii pri výbere mýta. Aktuálne diaľničiari uzavreli roky meškajúce verejné obstarávania na vytvorenie mýtneho IT systému a na mýtne služby. Za posledných päť mesiacov sa tak pre budúce zníženie nákladov na mýto spravilo viac ako za predchádzajúce roky.

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta
Novinky 18.3.2024

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta

V piatok sa Slovensko úspešne zapojilo do Európskej služby elektronického výberu mýta. Počas víkendu bol systém monitorovaný, neboli zaznamenané žiadne technické problémy a pripojili sa prvé palubné jednotky európskych poskytovateľov výberu mýta. S EETS tak na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty dorazila konkurencia, ktorá prinesie nové výhody pre dopravné spoločnosti.

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS
Novinky 5.3.2024

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS

Slovensko sa 15. marca zapojí do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov služby, ktorí prešli procesom akreditácie. Európska služba elektronického výberu mýta prinesie na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, liberalizuje trh a dopravcom zaistí vyšší komfort.

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov
Novinky 10.1.2024

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov

Európska služba elektronického výberu mýta je na Slovensku spustená od decembra 2023. V súčasnosti overujeme nastavenie palubných jednotiek jednotlivých providerov priamo v teréne. Finálnym krokom bude určenie termínu začatia priamej fakturácie mýta.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top