Vysvetli mi(ý) to - 5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť o mýtnom systéme

Novinky
7.6.2023

Doterajší a nový mýtny systém, národné a európske mýto, palubné jednotky, kontrolný mechanizmus. Toto je len zlomok pojmov, ktoré musí ovládať ten, kto chce pochopiť fungovanie mýtneho systému v súčasnosti a kreovanie nového mýta. Uznávame, že problematika mýta je mimoriadne zložitá, preto často dochádza k nepochopeniu prebiehajúcich procesov. Poďme si vysvetliť mýtnu problematiku, bod po bode.

1. Čo je mýto a kto ho platí?

Spoplatnenie cestnej infraštruktúry má dve roviny – pre bežné, osobné vozidlá (s celkovou povolenou hmotnosťou vozidla do 3,5 ton) a pre nákladné vozidlá a autobusy (s celkovou povolenou hmotnosťou vozidla nad 3,5 ton). Kým osobnému vozidlu stačí na prejazd diaľnicou či rýchlostnou cestou elektronická diaľničná známka, nákladné vozidlá sú povinné platiť mýto. Diaľničná známka má časový charakter, mýto výkonový – to znamená, že sa platí za prejdené kilometre. Rozdiel je teda v tom, že na zaplatenie mýta potrebuje mať nákladné vozidlo alebo autobus pri prejazde vymedzených úsekov ciest takzvanú palubnú jednotku, ktorá monitoruje ich prejazd.

2. Ako sa peniaze z mýta dostanú do Národnej diaľničnej spoločnosti?

Mýtne poplatky vyberá Národná diaľničná spoločnosť prostredníctvom vysúťaženej spoločnosti SkyToll. Táto spoločnosť za svoju prácu dostáva províziu v zmysle zmluvného vzťahu. Spoločnosť SkyToll poskytuje Národnej diaľničnej spoločnosti komplexnú službu výberu mýta, čiže IT systém, palubné jednotky spolu s ich distribúciou a taktiež kontrolný systém. V zmysle zákona sú poplatky za mýto príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti.

3. Prečo prichádza zmena?

Pretože zmluva s firmou, ktorá pre Národnú diaľničnú spoločnosť vyberá mýto teraz, bola nastavená nevýhodne pre štát. V minulosti bola provízia na úrovni polovice vybraného mýta. Toto sa nám podarilo znížiť na 38% za rok 2022 a v znižovaní pokračujeme aj tento rok. Taktiež výber mýta ovplyvňuje Európska legislatíva, ktorú Slovenská republika transponovala do národnej legislatívy.

4. Ako to chceme dosiahnuť?

Kompletnou zmenou a liberalizáciou mýtneho systému, v čom nám veľmi pomôže príchod nových európskych providerov a začatie prevádzky EETS na Slovensku. Keď sme sa pustili do veľkej zmeny, dali sme si vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá súčasné mýto rozdelilo do troch častí a nastolila smerovanie budúceho výberu mýta na Slovensku. Prvá časť sa týka IT systému na výber mýta, druhá časť sa týka palubných jednotiek a ich distribúcie a tretia časť je na kontrolný systém. Najväčšou zmenou však bude príchod EETS providerov. Rozdeľme si to na drobné:

  • Prvá súťaž – Vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory

V prvom tendri súťažíme IT systém na výber mýta. Tento systém ide do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti a jeho úlohou je riadiť a spravovať výber mýta na Slovensku.

  • Druhá súťaž – Mýtne Služby

V druhom tendri súťažíme palubné jednotky a ich logistiku a distribúciu. Túto súťaž sme v priebehu času prehodnotili a znižovali predpokladanú hodnotu zákazky. Dôvodom bol fakt, že vďaka príchodu európskych providerov nebudeme potrebovať toľko „slovenských“ palubných jednotiek, ako sme pôvodne predpokladali.

  • EETS poskytovatelia

EETS (Európska služba elektronického mýta) sa na Slovensku zavedie už čoskoro. V rámci tohto systému budú pre štát vyberať mýto ďalšie firmy, ktoré pôsobia aj na európskom trhu, naprieč viacerými krajinami. Veľkou výhodou je vytvorenie konkurenčného prostredia. Vždy je lepšie, keď na trhu pôsobí viac subjektov, ktoré medzi sebou súťažia kvalitou svojich služieb. Pre dopravcov to bude mať ešte viac výhod. Budú si môcť vybrať toho poskytovateľa, ktorý im vyhovuje najviac, čo sa týka rozsahu krajín, v ktorých pôsobí a aj čo sa týka rôznych sprievodných benefitov a služieb.

  • Kontrolný systém

Tu pracujeme na variante odkúpenia časti podniku „Vynucovanie“ od spoločnosti SkyToll priamo do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti. Ide o získanie softvéru a hardvéru, ktorý súvisí s touto časťou podniku - kontrolné brány s ich vybavením, taktiež kontrolné vozidlá a príslušní pracovnívi. V súčasnosti rokujeme na podmienkach odkúpenia časti podniku „Vynucovanie“.

5. Čo presne sa zmení?

Mýto bude výhodnejšie a efektívnejšie. Mýto bude na Slovensku vyberať niekoľko spoločností, medzi nimi veľkí európski hráči. Vďaka tomu sa pomyselne zmažú hranice krajín a dopravca sa nebude musieť zastaviť na hranici s Rakúskom a zmeniť „slovenskú“ palubnú jednotku za „rakúsku“. Jednu palubnú jednotku bude môcť využiť na prejazd Slovenskom aj všetkými ostatnými krajinami, kde funguje jeho EETS poskytovateľ. Okrem toho prinesieme nový systém na výber mýta, ktorý bude mať Mýtny úrad vo svojich rukách spolu s národnými palubnými jednotkami. Všetky tieto kroky vedú k podstatnému zlacneniu nákladov na správu a výber mýta na Slovensku.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov
IT 17.8.2023

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov

Slovenský mýtny trh je už pripravený na príchod nových medzinárodných EETS poskytovateľov, ktorí budú vyberať mýto od Nového roka už aj na Slovensku. Tí sú momentálne v testovacej fáze, počas ktorej musia napríklad najazdiť 10.000 kilometrov, aby sme zistili, či sú ich systémy kompatibilné s našimi. Slovensko v tomto kroku akreditácie nových výbercov mýta postupuje unikátne – vytvorili sme zrkadlové testovacie prostredie, preto dokážeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz. Prečítajte si, ako prebiehajú testy palubných jednotiek.

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta
Novinky 16.8.2023

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta

Pokroky pri otváraní slovenského mýtneho trhu pre medzinárodných EETS poskytovateľov, harmonogram ich vstupu na trh a pozitívny vplyv liberalizácie trhu na nákladovosť výberu mýta na Slovensku. To boli hlavné témy, o ktoré sa dnes na pôde NDS zaujímali premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Manažment NDS vyzdvihuje prínosy príchodu EETS poskytovateľov, ktoré spočívajú nielen vo výraznom znížení nákladovosti výberu mýta, ale aj vo výhodách pre dopravcov. Mýtny trh už nebude monopolizovaný, vytvorí sa teda prirodzená súťaž, čo prinesie kvalitnejšie služby pre dopravcov a nižšie náklady pre štát. Už v budúcom roku očakávame, že minimálne 85 % vybraného mýta ostane v rozpočte NDS, vďaka čomu budeme môcť pristúpiť k intenzívnejšiemu skvalitňovaniu infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest.

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste
IT 10.8.2023

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste

„Mýto“ je veľmi komplikovaná téma a niekedy sa môže stať, že sa informácie interpretujú inak, ako v skutočnosti sú. V roku 2023 mal štát zaplatiť na nákladoch 103 mil. eur, no nakoniec sa túto sumu podarilo stlačiť na 63 mil. Mnoho otázok a nezrovnalostí vychádza nielen z prostredia laickej verejnosti, ale častokrát sa objavujú aj v mediálnom prostredí.

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.
Novinky 7.7.2023

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.

Záujem o tému nového spôsobu výberu mýta neutícha. Je to prirodzené a pochopiteľné. Aj v tejto časti si prečítate pravdivé vysvetlenia, podložené faktami, pretože kreovanie nového mýtneho systému je potrebné chápať v kontexte. Máme spoločný cieľ – aby verejné peniaze boli investované čo najrozumnejšie a najefektívnejšie, a aby čo najviac peňazí z výberu mýta ostalo v domácej ekonomike. Pozrite si najnovšie mýty o mýte.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top