Otvorili sme širokú diskusiu s odborníkmi i dopravcami o smernici Eurovignette

Novinky
21.4.2023

Na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti sme otvorili širokú diskusiu o transpozícii európskej smernice Eurovignette, ktorá prinesie zmenu v spoplatnení diaľnic, rýchlostných ciest i niektorých ciest I. triedy. Pozvali sme si zástupcov miest, samospráv, krajov či zástupcov rôznych združení autodopravy alebo nákladnej dopravy, aby sme im vysvetlili, aké budú nové, budúce pravidlá.

Na verejnej platforme sa zúčastnili zástupcovia združenia ČESMAD, Únie autodopravcov Slovenska, Dopravného podniku Bratislava, samospráv a samozrejme, Ministerstva dopravy SR.


Zástupcov združení sme už takto s veľkým časovým predstihom informovali, aký vplyv bude mať transponovanie smernice. Jedným z dôležitých sprevádzajúcich zmien smernice je reportovanie na dvojročnej báze. Komunikujeme, aby sme umožnili predvídať zmeny. Dopravcovia sa budú vedieť vopred pripraviť na budúce novinky v mýte na Slovensku ako aj v okolitých krajinách Eú. Zmeny pre nich budú predvídateľné a budú si vedieť prispôsobiť svoje biznis postupy, zapracovať zmenu do svojich verejných obstarávaní a zmlúv.


Európska smernica Eurovignette má byť transponovaná do slovenskej legislatívy v roku 2024. Dopravcov sme upozornili, že tento dátum znamená „prevtelenie“ pravidiel do legislatívy, nie okamžitú účinnosť. Samotnú účinnosť zmien určí až legislatíva. Smernica prináša viacero zmien, najdôležitejšou je fakt, že aktuálne jednozložkové mýto sa zmení na trojzložkové. V sadzbe mýta by bol okrem aktuálneho poplatku za využívanie ciest zohľadnený aj poplatok za znečisťovanie prostredia a smernica umožňuje aj zavedenie zložky sadzby emisie CO2.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém
Novinky 2.5.2024

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v krokoch na maximalizáciu výnosov z využívania diaľnic a rýchlostných ciest. Začiatkom roka prevzala predaj diaľničných známok. V marci NDS podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), čím sa Slovensko otvorilo konkurencii pri výbere mýta. Aktuálne diaľničiari uzavreli roky meškajúce verejné obstarávania na vytvorenie mýtneho IT systému a na mýtne služby. Za posledných päť mesiacov sa tak pre budúce zníženie nákladov na mýto spravilo viac ako za predchádzajúce roky.

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta
Novinky 18.3.2024

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta

V piatok sa Slovensko úspešne zapojilo do Európskej služby elektronického výberu mýta. Počas víkendu bol systém monitorovaný, neboli zaznamenané žiadne technické problémy a pripojili sa prvé palubné jednotky európskych poskytovateľov výberu mýta. S EETS tak na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty dorazila konkurencia, ktorá prinesie nové výhody pre dopravné spoločnosti.

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS
Novinky 5.3.2024

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS

Slovensko sa 15. marca zapojí do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov služby, ktorí prešli procesom akreditácie. Európska služba elektronického výberu mýta prinesie na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, liberalizuje trh a dopravcom zaistí vyšší komfort.

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov
Novinky 10.1.2024

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov

Európska služba elektronického výberu mýta je na Slovensku spustená od decembra 2023. V súčasnosti overujeme nastavenie palubných jednotiek jednotlivých providerov priamo v teréne. Finálnym krokom bude určenie termínu začatia priamej fakturácie mýta.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top