E(fektívne)-mýto: Budeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz

IT
20.4.2023

V rámci akreditačného testovania EETS poskytovateľov máme pripravené popri primárnom aj zrkadlové testovacie prostredie spolu s projektovým tímom. V laickej reči to znamená, že budeme vedieť testovať dvoch EETS poskytovateľov paralelne naraz. Najväčšou pridanou hodnotou paralelného testovania je časová úspora v implementácii jednotlivých EETS poskytovateľov do nášho mýtneho systému.

Na čo slúži testovanie?
Cieľom skúšok je preverenie technologickej pripravenosti EETS providera na poskytovanie služby v konkrétnych podmienkach SR. Testovať sa budú ich palubné jednotky a takisto aj rozhranie obslužného systému (tzv. back-office). Následne prebehnú aj komplexné skúšky a pilotná prevádzka.

Detaily v IT reči
• Keď je EETS poskytovateľ pripravený pristúpiť k testovaniu, dohodneme si s ním detailný časový rozpis vykonania jednotlivých testovacích scenárov a prípadov.
• Potom nám EETS poskytovateľ dodá niekoľko svojich OBE jednotiek z každého typu, ktorý využíva. Súčasťou skúšok je preverenie správnej komunikácie DSRC rozhrania OBE jednotky s referenčným DSRC rozhraním správcu výberu mýta podľa medzinárodných štandardov.
• Čo sa týka testovania rozhrania back-office, cieľom skúšok je preveriť splnenie požiadaviek, predovšetkým správnej komunikácie a toku dát či špecifikácie interoperabilných aplikačných profilov.
• Komplexná skúška posúdi obe testované prvky zároveň. Vnútorné procesy a funkcie musia byť v obslužnom systéme implementované tak, aby bezchybne podporovali obchodné procesy.

Čo nastane po úspešnom testovaní?
Akreditácia EETS poskytovateľa vo všeobecnosti má niekoľko krokov. Začína podpisom zmluvy o budúcej zmluve a končí uzatvorením zmluvy EETS, ktorá už hovorí o začiatku poskytovania služby výberu mýta naostro. Po úspešnom ukončení testovania – teda po uistení sa, že OBE jednotky konkrétneho poskytovateľa sú kompatibilné s naším prostredím – pristúpi EETS poskytovateľ k pilotnej prevádzke so simulovaným výberom mýta.

Čo znamená pilotná prevádzka?
Pilotná prevádzka má preveriť bezchybnú prevádzku, funkčnosť a stabilitu obslužného systému a OBE jednotky testovaného EETS poskytovateľa v prevádzkových podmienkach. Ide o simulovaný výber mýta na základe skutočných dát získaných pomocou OBE jednotiek inštalovaných vo vozidlách EETS poskytovateľa, ktoré plánovane prejazdia 6000 km po diaľniciach a 4000 km po cestách I. triedy. Takto sa na základe reálne „odjazdených“ dát vyskúša celý proces výberu mýta a komunikácie medzi EETS poskytovateľom a správcom mýta.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov
IT 17.8.2023

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov

Slovenský mýtny trh je už pripravený na príchod nových medzinárodných EETS poskytovateľov, ktorí budú vyberať mýto od Nového roka už aj na Slovensku. Tí sú momentálne v testovacej fáze, počas ktorej musia napríklad najazdiť 10.000 kilometrov, aby sme zistili, či sú ich systémy kompatibilné s našimi. Slovensko v tomto kroku akreditácie nových výbercov mýta postupuje unikátne – vytvorili sme zrkadlové testovacie prostredie, preto dokážeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz. Prečítajte si, ako prebiehajú testy palubných jednotiek.

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta
Novinky 16.8.2023

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta

Pokroky pri otváraní slovenského mýtneho trhu pre medzinárodných EETS poskytovateľov, harmonogram ich vstupu na trh a pozitívny vplyv liberalizácie trhu na nákladovosť výberu mýta na Slovensku. To boli hlavné témy, o ktoré sa dnes na pôde NDS zaujímali premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Manažment NDS vyzdvihuje prínosy príchodu EETS poskytovateľov, ktoré spočívajú nielen vo výraznom znížení nákladovosti výberu mýta, ale aj vo výhodách pre dopravcov. Mýtny trh už nebude monopolizovaný, vytvorí sa teda prirodzená súťaž, čo prinesie kvalitnejšie služby pre dopravcov a nižšie náklady pre štát. Už v budúcom roku očakávame, že minimálne 85 % vybraného mýta ostane v rozpočte NDS, vďaka čomu budeme môcť pristúpiť k intenzívnejšiemu skvalitňovaniu infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest.

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste
IT 10.8.2023

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste

„Mýto“ je veľmi komplikovaná téma a niekedy sa môže stať, že sa informácie interpretujú inak, ako v skutočnosti sú. V roku 2023 mal štát zaplatiť na nákladoch 103 mil. eur, no nakoniec sa túto sumu podarilo stlačiť na 63 mil. Mnoho otázok a nezrovnalostí vychádza nielen z prostredia laickej verejnosti, ale častokrát sa objavujú aj v mediálnom prostredí.

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.
Novinky 7.7.2023

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.

Záujem o tému nového spôsobu výberu mýta neutícha. Je to prirodzené a pochopiteľné. Aj v tejto časti si prečítate pravdivé vysvetlenia, podložené faktami, pretože kreovanie nového mýtneho systému je potrebné chápať v kontexte. Máme spoločný cieľ – aby verejné peniaze boli investované čo najrozumnejšie a najefektívnejšie, a aby čo najviac peňazí z výberu mýta ostalo v domácej ekonomike. Pozrite si najnovšie mýty o mýte.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top