E(fektívne)-mýto: Budeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz

IT
20.4.2023

V rámci akreditačného testovania EETS poskytovateľov máme pripravené popri primárnom aj zrkadlové testovacie prostredie spolu s projektovým tímom. V laickej reči to znamená, že budeme vedieť testovať dvoch EETS poskytovateľov paralelne naraz. Najväčšou pridanou hodnotou paralelného testovania je časová úspora v implementácii jednotlivých EETS poskytovateľov do nášho mýtneho systému.

Na čo slúži testovanie?
Cieľom skúšok je preverenie technologickej pripravenosti EETS providera na poskytovanie služby v konkrétnych podmienkach SR. Testovať sa budú ich palubné jednotky a takisto aj rozhranie obslužného systému (tzv. back-office). Následne prebehnú aj komplexné skúšky a pilotná prevádzka.

Detaily v IT reči
• Keď je EETS poskytovateľ pripravený pristúpiť k testovaniu, dohodneme si s ním detailný časový rozpis vykonania jednotlivých testovacích scenárov a prípadov.
• Potom nám EETS poskytovateľ dodá niekoľko svojich OBE jednotiek z každého typu, ktorý využíva. Súčasťou skúšok je preverenie správnej komunikácie DSRC rozhrania OBE jednotky s referenčným DSRC rozhraním správcu výberu mýta podľa medzinárodných štandardov.
• Čo sa týka testovania rozhrania back-office, cieľom skúšok je preveriť splnenie požiadaviek, predovšetkým správnej komunikácie a toku dát či špecifikácie interoperabilných aplikačných profilov.
• Komplexná skúška posúdi obe testované prvky zároveň. Vnútorné procesy a funkcie musia byť v obslužnom systéme implementované tak, aby bezchybne podporovali obchodné procesy.

Čo nastane po úspešnom testovaní?
Akreditácia EETS poskytovateľa vo všeobecnosti má niekoľko krokov. Začína podpisom zmluvy o budúcej zmluve a končí uzatvorením zmluvy EETS, ktorá už hovorí o začiatku poskytovania služby výberu mýta naostro. Po úspešnom ukončení testovania – teda po uistení sa, že OBE jednotky konkrétneho poskytovateľa sú kompatibilné s naším prostredím – pristúpi EETS poskytovateľ k pilotnej prevádzke so simulovaným výberom mýta.

Čo znamená pilotná prevádzka?
Pilotná prevádzka má preveriť bezchybnú prevádzku, funkčnosť a stabilitu obslužného systému a OBE jednotky testovaného EETS poskytovateľa v prevádzkových podmienkach. Ide o simulovaný výber mýta na základe skutočných dát získaných pomocou OBE jednotiek inštalovaných vo vozidlách EETS poskytovateľa, ktoré plánovane prejazdia 6000 km po diaľniciach a 4000 km po cestách I. triedy. Takto sa na základe reálne „odjazdených“ dát vyskúša celý proces výberu mýta a komunikácie medzi EETS poskytovateľom a správcom mýta.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

Vysvetli mi(ý) to - 5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť o mýtnom systéme
Novinky 7.6.2023

Vysvetli mi(ý) to - 5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť o mýtnom systéme

Doterajší a nový mýtny systém, národné a európske mýto, palubné jednotky, kontrolný mechanizmus. Toto je len zlomok pojmov, ktoré musí ovládať ten, kto chce pochopiť fungovanie mýtneho systému v súčasnosti a kreovanie nového mýta. Uznávame, že problematika mýta je mimoriadne zložitá, preto často dochádza k nepochopeniu prebiehajúcich procesov. Poďme si vysvetliť mýtnu problematiku, bod po bode.

Mýty o mýte sme zbúrali opäť aj na pôde hospodárskeho výboru
Novinky 25.5.2023

Mýty o mýte sme zbúrali opäť aj na pôde hospodárskeho výboru

Nie je mýto jedno. Pokračujeme vo vysvetľovaní, spresňovaní, argumentovaní a transparentnej komunikácii. Tento týždeň na pôde Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR. Podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti a riaditeľ úseku IT a spoplatnenia Jaroslav Ivanco opäť trpezlivo vysvetlil progres v zavádzaní nového a efektívneho mýtneho systému. Nielen poslancom výboru, ale aj predstaviteľom autodopravcov či zástupcom kontrolných orgánov. Búrame mýty o mýte, pretože to má zmysel.

Otvorili sme širokú diskusiu s odborníkmi i dopravcami o smernici Eurovignette
Novinky 21.4.2023

Otvorili sme širokú diskusiu s odborníkmi i dopravcami o smernici Eurovignette

Na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti sme otvorili širokú diskusiu o transpozícii európskej smernice Eurovignette, ktorá prinesie zmenu v spoplatnení diaľnic, rýchlostných ciest i niektorých ciest I. triedy. Pozvali sme si zástupcov miest, samospráv, krajov či zástupcov rôznych združení autodopravy alebo nákladnej dopravy, aby sme im vysvetlili, aké budú nové, budúce pravidlá.

E(fektívne)-mýto: Budeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz
IT 20.4.2023

E(fektívne)-mýto: Budeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz

V rámci akreditačného testovania EETS poskytovateľov máme pripravené popri primárnom aj zrkadlové testovacie prostredie spolu s projektovým tímom. V laickej reči to znamená, že budeme vedieť testovať dvoch EETS poskytovateľov paralelne naraz. Najväčšou pridanou hodnotou paralelného testovania je časová úspora v implementácii jednotlivých EETS poskytovateľov do nášho mýtneho systému.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top