E(fektívne)-mýto: Budeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz

IT
20.4.2023

V rámci akreditačného testovania EETS poskytovateľov máme pripravené popri primárnom aj zrkadlové testovacie prostredie spolu s projektovým tímom. V laickej reči to znamená, že budeme vedieť testovať dvoch EETS poskytovateľov paralelne naraz. Najväčšou pridanou hodnotou paralelného testovania je časová úspora v implementácii jednotlivých EETS poskytovateľov do nášho mýtneho systému.

Na čo slúži testovanie?
Cieľom skúšok je preverenie technologickej pripravenosti EETS providera na poskytovanie služby v konkrétnych podmienkach SR. Testovať sa budú ich palubné jednotky a takisto aj rozhranie obslužného systému (tzv. back-office). Následne prebehnú aj komplexné skúšky a pilotná prevádzka.

Detaily v IT reči
• Keď je EETS poskytovateľ pripravený pristúpiť k testovaniu, dohodneme si s ním detailný časový rozpis vykonania jednotlivých testovacích scenárov a prípadov.
• Potom nám EETS poskytovateľ dodá niekoľko svojich OBE jednotiek z každého typu, ktorý využíva. Súčasťou skúšok je preverenie správnej komunikácie DSRC rozhrania OBE jednotky s referenčným DSRC rozhraním správcu výberu mýta podľa medzinárodných štandardov.
• Čo sa týka testovania rozhrania back-office, cieľom skúšok je preveriť splnenie požiadaviek, predovšetkým správnej komunikácie a toku dát či špecifikácie interoperabilných aplikačných profilov.
• Komplexná skúška posúdi obe testované prvky zároveň. Vnútorné procesy a funkcie musia byť v obslužnom systéme implementované tak, aby bezchybne podporovali obchodné procesy.

Čo nastane po úspešnom testovaní?
Akreditácia EETS poskytovateľa vo všeobecnosti má niekoľko krokov. Začína podpisom zmluvy o budúcej zmluve a končí uzatvorením zmluvy EETS, ktorá už hovorí o začiatku poskytovania služby výberu mýta naostro. Po úspešnom ukončení testovania – teda po uistení sa, že OBE jednotky konkrétneho poskytovateľa sú kompatibilné s naším prostredím – pristúpi EETS poskytovateľ k pilotnej prevádzke so simulovaným výberom mýta.

Čo znamená pilotná prevádzka?
Pilotná prevádzka má preveriť bezchybnú prevádzku, funkčnosť a stabilitu obslužného systému a OBE jednotky testovaného EETS poskytovateľa v prevádzkových podmienkach. Ide o simulovaný výber mýta na základe skutočných dát získaných pomocou OBE jednotiek inštalovaných vo vozidlách EETS poskytovateľa, ktoré plánovane prejazdia 6000 km po diaľniciach a 4000 km po cestách I. triedy. Takto sa na základe reálne „odjazdených“ dát vyskúša celý proces výberu mýta a komunikácie medzi EETS poskytovateľom a správcom mýta.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém
Novinky 2.5.2024

NDS podpísala zmluvu na nový mýtny IT systém

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v krokoch na maximalizáciu výnosov z využívania diaľnic a rýchlostných ciest. Začiatkom roka prevzala predaj diaľničných známok. V marci NDS podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), čím sa Slovensko otvorilo konkurencii pri výbere mýta. Aktuálne diaľničiari uzavreli roky meškajúce verejné obstarávania na vytvorenie mýtneho IT systému a na mýtne služby. Za posledných päť mesiacov sa tak pre budúce zníženie nákladov na mýto spravilo viac ako za predchádzajúce roky.

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta
Novinky 18.3.2024

Slovensko cez víkend pribudlo na mape európskeho mýta

V piatok sa Slovensko úspešne zapojilo do Európskej služby elektronického výberu mýta. Počas víkendu bol systém monitorovaný, neboli zaznamenané žiadne technické problémy a pripojili sa prvé palubné jednotky európskych poskytovateľov výberu mýta. S EETS tak na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty dorazila konkurencia, ktorá prinesie nové výhody pre dopravné spoločnosti.

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS
Novinky 5.3.2024

Výber mýta na našich cestách sa liberalizuje. Slovensko spúšťa EETS

Slovensko sa 15. marca zapojí do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov služby, ktorí prešli procesom akreditácie. Európska služba elektronického výberu mýta prinesie na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, liberalizuje trh a dopravcom zaistí vyšší komfort.

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov
Novinky 10.1.2024

Služba európskeho mýta je spustená, pripájame providerov

Európska služba elektronického výberu mýta je na Slovensku spustená od decembra 2023. V súčasnosti overujeme nastavenie palubných jednotiek jednotlivých providerov priamo v teréne. Finálnym krokom bude určenie termínu začatia priamej fakturácie mýta.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top