Mýty o mýte sme zbúrali opäť aj na pôde hospodárskeho výboru

Novinky
25.5.2023

Nie je mýto jedno. Pokračujeme vo vysvetľovaní, spresňovaní, argumentovaní a transparentnej komunikácii. Tento týždeň na pôde Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR. Podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti a riaditeľ úseku IT a spoplatnenia Jaroslav Ivanco opäť trpezlivo vysvetlil progres v zavádzaní nového a efektívneho mýtneho systému. Nielen poslancom výboru, ale aj predstaviteľom autodopravcov či zástupcom kontrolných orgánov. Búrame mýty o mýte, pretože to má zmysel.

„Na Slovensku neexistuje kontrolný orgán, ktorý by ešte nekontroloval veci okolo mýta. Samozrejme, všetky odporúčania sme implementovali,“ skonštatoval Ivanco počas stretnutia s poslancami. 

 

Ktoré mýty sme objasnili?

  • Súčasného výbercu mýta udržiavame „pri koryte“ cielene a dodatkom sme predĺžili zmluvu

Dohoda so SkyToll neznamenala bežné predĺženie zmluvy. Samotná zmluva mala v sebe opciu, ktorú sme neuplatnili. Keby sme tak boli urobili, opcia by platila nasledujúcich 5 rokov. Dohoda však mala práve opačný význam. Vyrokovali sme 12-mesačné cykly prípadného predlžovania pôsobenia súčasného výbercu mýta, nižšiu cenu, nižšiu inflačnú valorizáciu. Tento dodatok znamenal, že sa SkyToll v dohode zaviazal k tomu, že bude súčinný aj po uplynutí svojho pôsobenia ako výbercu mýta – z opcie v zmluve táto povinnosť pôvodne nevyplývala. Vyhli sme sa tak potenciálnej situácii, kedy by štát nebol schopný vyberať mýto a prišiel by tak o 20 miliónov eur mesačne. Takisto sme sa poučili zo skúseností okolitých krajín a nemeníme systém zo dňa na deň – predchádzame tak chaosu a panike v kruhu dopravcov.

  • Veci v mýte sa nehýbu

Tento mýtus o nedostatočnej dynamike tvorby nového mýta zbúrame veľmi jednoducho. Založili sme mýtny úrad, ktorý pomaly nadobúda samostatnú entitu - máme pred sebou rokovania s Európskou komisiou. Zavádzame EETS, pričom o pokrokoch pravidelne informujeme na webovej stránke www.mytobezhranic.sk. Prebiehajú dve verejné obstarávania – jeden na národného poskytovateľa, druhý na mýtne služby. Pripravujeme sa na odkúpenie kontrolného systému (časť podniku SkyToll). Toto sú kroky, ktoré dokazujú pravý opak tvrdenia, že veci v mýte sa nehýbu.

V kontexte prebiehajúcich verejných súťaží nemôžeme prezrádzať detaily, aby sme neovplyvňovali súťaž. Radi by sme však podotkli, že v súčasnosti v Európe beží 9 tendrov na mýtne systémy – 7 z nich stojí, tak ako ten náš, na námietkach. Je to úplný štandard a je to práve znakom toho, že sme tendre nešili na mieru a že ich nemanipulujeme. Podávať námietky je prirodzeným právom subjektov, ktoré v NDS plne rešpektujeme.

  • NDS nedodržala sľub, že nákladovosť mýta bude pod 20%. Tieto náklady nikdy pod 20% nebudú

Ambícia ísť pod 20% nákladovosti ročného výberu mýta zostáva. Nákladovosť totiž môžu počas roku 2023 stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory – príchod EETS poskytovateľov, ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ďalšie rokovania so SkyToll napríklad o možnej redukcii počtu predajných miest, či odkúpenie enforcementu. To bude na jednej strane investíciou, ale na druhej strane znížením rozsahu služieb, ktoré pre nás bude poskytovať spoločnosť SkyToll a následne ďalšie zlacnenie služby od spoločnosti SkyToll.

  • Za mýtny systém sme už zaplatili, mali sme si ho vziať zadarmo a uskutočniť prevod do majetku NDS

Tento mýtus o mýte sa teší najväčšej popularite, ale opakovanie je matka múdrosti – vysvetlíme to opäť. Zadarmo sme nemohli mať nič. NDS venovala dva roky analýzam a hľadaniu najlepšieho možného riešenia tejto situácie. Riešenie, ktoré sa aktuálne realizuje je najlepším možným. Podložili sme to faktami a analýzami, ktoré sme ukázali všetkým kompetentným inštitúciám, napríklad aj Útvaru hodnoty za peniaze. Ak by sme uplatnili opciu na prevod mýtneho systému do rúk NDS, zaviazali by sme sa k tomu, že systém výberu mýta by fungoval súčasným spôsobom dovtedy, kým prevod nezrealizujeme a odplata pre SkyToll by sa nezmenila a ostala by bez vyrokovaných súčasných zliav. V prípade súdnej cesty by to mohlo trvať aj roky. A opakujeme, že by to nebolo zadarmo. Okrem toho – previedli by sme starší systém a staré OBU jednotky, pričom prostredníctvom súťaže získame nový systém, ktorý nám bude vyhovovať a nedôjde k situácii, že skončí v zásuvke ako v susednej Českej republike.

  • Keď už kupujeme enforcement, prečo nekúpime celý podnik?

Kontrolný systém je zhruba tretina toho, čo pre nás v súčasnosti robí SkyToll. Táto časť podniku pre nás dáva zmysel. Ide nielen o samotné mýtne brány, ale aj o softvér a ľudí, ktorí túto prácu vykonávajú. Logika sa však najľahšie interpretuje na tom, čo vidíme voľným okom – nemá zmysel odmontovať funkčné mýtne brány, zahodiť ich a súťažiť nové. Prevod celého systému je však pre nás nevýhodný, dôvody sú vysvetlené v predošlom bode.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

Vysvetli mi(ý) to - 5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť o mýtnom systéme
Novinky 7.6.2023

Vysvetli mi(ý) to - 5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť o mýtnom systéme

Doterajší a nový mýtny systém, národné a európske mýto, palubné jednotky, kontrolný mechanizmus. Toto je len zlomok pojmov, ktoré musí ovládať ten, kto chce pochopiť fungovanie mýtneho systému v súčasnosti a kreovanie nového mýta. Uznávame, že problematika mýta je mimoriadne zložitá, preto často dochádza k nepochopeniu prebiehajúcich procesov. Poďme si vysvetliť mýtnu problematiku, bod po bode.

Mýty o mýte sme zbúrali opäť aj na pôde hospodárskeho výboru
Novinky 25.5.2023

Mýty o mýte sme zbúrali opäť aj na pôde hospodárskeho výboru

Nie je mýto jedno. Pokračujeme vo vysvetľovaní, spresňovaní, argumentovaní a transparentnej komunikácii. Tento týždeň na pôde Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR. Podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti a riaditeľ úseku IT a spoplatnenia Jaroslav Ivanco opäť trpezlivo vysvetlil progres v zavádzaní nového a efektívneho mýtneho systému. Nielen poslancom výboru, ale aj predstaviteľom autodopravcov či zástupcom kontrolných orgánov. Búrame mýty o mýte, pretože to má zmysel.

Otvorili sme širokú diskusiu s odborníkmi i dopravcami o smernici Eurovignette
Novinky 21.4.2023

Otvorili sme širokú diskusiu s odborníkmi i dopravcami o smernici Eurovignette

Na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti sme otvorili širokú diskusiu o transpozícii európskej smernice Eurovignette, ktorá prinesie zmenu v spoplatnení diaľnic, rýchlostných ciest i niektorých ciest I. triedy. Pozvali sme si zástupcov miest, samospráv, krajov či zástupcov rôznych združení autodopravy alebo nákladnej dopravy, aby sme im vysvetlili, aké budú nové, budúce pravidlá.

E(fektívne)-mýto: Budeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz
IT 20.4.2023

E(fektívne)-mýto: Budeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz

V rámci akreditačného testovania EETS poskytovateľov máme pripravené popri primárnom aj zrkadlové testovacie prostredie spolu s projektovým tímom. V laickej reči to znamená, že budeme vedieť testovať dvoch EETS poskytovateľov paralelne naraz. Najväčšou pridanou hodnotou paralelného testovania je časová úspora v implementácii jednotlivých EETS poskytovateľov do nášho mýtneho systému.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top