Mýty o mýte sme zbúrali opäť aj na pôde hospodárskeho výboru

Novinky
25.5.2023

Nie je mýto jedno. Pokračujeme vo vysvetľovaní, spresňovaní, argumentovaní a transparentnej komunikácii. Tento týždeň na pôde Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR. Podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti a riaditeľ úseku IT a spoplatnenia Jaroslav Ivanco opäť trpezlivo vysvetlil progres v zavádzaní nového a efektívneho mýtneho systému. Nielen poslancom výboru, ale aj predstaviteľom autodopravcov či zástupcom kontrolných orgánov. Búrame mýty o mýte, pretože to má zmysel.

„Na Slovensku neexistuje kontrolný orgán, ktorý by ešte nekontroloval veci okolo mýta. Samozrejme, všetky odporúčania sme implementovali,“ skonštatoval Ivanco počas stretnutia s poslancami. 

 

Ktoré mýty sme objasnili?

  • Súčasného výbercu mýta udržiavame „pri koryte“ cielene a dodatkom sme predĺžili zmluvu

Dohoda so SkyToll neznamenala bežné predĺženie zmluvy. Samotná zmluva mala v sebe opciu, ktorú sme neuplatnili. Keby sme tak boli urobili, opcia by platila nasledujúcich 5 rokov. Dohoda však mala práve opačný význam. Vyrokovali sme 12-mesačné cykly prípadného predlžovania pôsobenia súčasného výbercu mýta, nižšiu cenu, nižšiu inflačnú valorizáciu. Tento dodatok znamenal, že sa SkyToll v dohode zaviazal k tomu, že bude súčinný aj po uplynutí svojho pôsobenia ako výbercu mýta – z opcie v zmluve táto povinnosť pôvodne nevyplývala. Vyhli sme sa tak potenciálnej situácii, kedy by štát nebol schopný vyberať mýto a prišiel by tak o 20 miliónov eur mesačne. Takisto sme sa poučili zo skúseností okolitých krajín a nemeníme systém zo dňa na deň – predchádzame tak chaosu a panike v kruhu dopravcov.

  • Veci v mýte sa nehýbu

Tento mýtus o nedostatočnej dynamike tvorby nového mýta zbúrame veľmi jednoducho. Založili sme mýtny úrad, ktorý pomaly nadobúda samostatnú entitu - máme pred sebou rokovania s Európskou komisiou. Zavádzame EETS, pričom o pokrokoch pravidelne informujeme na webovej stránke www.mytobezhranic.sk. Prebiehajú dve verejné obstarávania – jeden na národného poskytovateľa, druhý na mýtne služby. Pripravujeme sa na odkúpenie kontrolného systému (časť podniku SkyToll). Toto sú kroky, ktoré dokazujú pravý opak tvrdenia, že veci v mýte sa nehýbu.

V kontexte prebiehajúcich verejných súťaží nemôžeme prezrádzať detaily, aby sme neovplyvňovali súťaž. Radi by sme však podotkli, že v súčasnosti v Európe beží 9 tendrov na mýtne systémy – 7 z nich stojí, tak ako ten náš, na námietkach. Je to úplný štandard a je to práve znakom toho, že sme tendre nešili na mieru a že ich nemanipulujeme. Podávať námietky je prirodzeným právom subjektov, ktoré v NDS plne rešpektujeme.

  • NDS nedodržala sľub, že nákladovosť mýta bude pod 20%. Tieto náklady nikdy pod 20% nebudú

Ambícia ísť pod 20% nákladovosti ročného výberu mýta zostáva. Nákladovosť totiž môžu počas roku 2023 stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory – príchod EETS poskytovateľov, ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ďalšie rokovania so SkyToll napríklad o možnej redukcii počtu predajných miest, či odkúpenie enforcementu. To bude na jednej strane investíciou, ale na druhej strane znížením rozsahu služieb, ktoré pre nás bude poskytovať spoločnosť SkyToll a následne ďalšie zlacnenie služby od spoločnosti SkyToll.

  • Za mýtny systém sme už zaplatili, mali sme si ho vziať zadarmo a uskutočniť prevod do majetku NDS

Tento mýtus o mýte sa teší najväčšej popularite, ale opakovanie je matka múdrosti – vysvetlíme to opäť. Zadarmo sme nemohli mať nič. NDS venovala dva roky analýzam a hľadaniu najlepšieho možného riešenia tejto situácie. Riešenie, ktoré sa aktuálne realizuje je najlepším možným. Podložili sme to faktami a analýzami, ktoré sme ukázali všetkým kompetentným inštitúciám, napríklad aj Útvaru hodnoty za peniaze. Ak by sme uplatnili opciu na prevod mýtneho systému do rúk NDS, zaviazali by sme sa k tomu, že systém výberu mýta by fungoval súčasným spôsobom dovtedy, kým prevod nezrealizujeme a odplata pre SkyToll by sa nezmenila a ostala by bez vyrokovaných súčasných zliav. V prípade súdnej cesty by to mohlo trvať aj roky. A opakujeme, že by to nebolo zadarmo. Okrem toho – previedli by sme starší systém a staré OBU jednotky, pričom prostredníctvom súťaže získame nový systém, ktorý nám bude vyhovovať a nedôjde k situácii, že skončí v zásuvke ako v susednej Českej republike.

  • Keď už kupujeme enforcement, prečo nekúpime celý podnik?

Kontrolný systém je zhruba tretina toho, čo pre nás v súčasnosti robí SkyToll. Táto časť podniku pre nás dáva zmysel. Ide nielen o samotné mýtne brány, ale aj o softvér a ľudí, ktorí túto prácu vykonávajú. Logika sa však najľahšie interpretuje na tom, čo vidíme voľným okom – nemá zmysel odmontovať funkčné mýtne brány, zahodiť ich a súťažiť nové. Prevod celého systému je však pre nás nevýhodný, dôvody sú vysvetlené v predošlom bode.

Zdieľajte tento príspevok:

Aktuality

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov
IT 17.8.2023

Testovanie EETS providerov v plnom prúde: OBE jednotky musia najazdiť 10.000 kilometrov

Slovenský mýtny trh je už pripravený na príchod nových medzinárodných EETS poskytovateľov, ktorí budú vyberať mýto od Nového roka už aj na Slovensku. Tí sú momentálne v testovacej fáze, počas ktorej musia napríklad najazdiť 10.000 kilometrov, aby sme zistili, či sú ich systémy kompatibilné s našimi. Slovensko v tomto kroku akreditácie nových výbercov mýta postupuje unikátne – vytvorili sme zrkadlové testovacie prostredie, preto dokážeme testovať dvoch EETS poskytovateľov naraz. Prečítajte si, ako prebiehajú testy palubných jednotiek.

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta
Novinky 16.8.2023

Príchod EETS poskytovateľov výrazne zníži nákladovosť výberu mýta

Pokroky pri otváraní slovenského mýtneho trhu pre medzinárodných EETS poskytovateľov, harmonogram ich vstupu na trh a pozitívny vplyv liberalizácie trhu na nákladovosť výberu mýta na Slovensku. To boli hlavné témy, o ktoré sa dnes na pôde NDS zaujímali premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Manažment NDS vyzdvihuje prínosy príchodu EETS poskytovateľov, ktoré spočívajú nielen vo výraznom znížení nákladovosti výberu mýta, ale aj vo výhodách pre dopravcov. Mýtny trh už nebude monopolizovaný, vytvorí sa teda prirodzená súťaž, čo prinesie kvalitnejšie služby pre dopravcov a nižšie náklady pre štát. Už v budúcom roku očakávame, že minimálne 85 % vybraného mýta ostane v rozpočte NDS, vďaka čomu budeme môcť pristúpiť k intenzívnejšiemu skvalitňovaniu infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest.

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste
IT 10.8.2023

Dôležité informácie o mýtnom systéme na jednom mieste

„Mýto“ je veľmi komplikovaná téma a niekedy sa môže stať, že sa informácie interpretujú inak, ako v skutočnosti sú. V roku 2023 mal štát zaplatiť na nákladoch 103 mil. eur, no nakoniec sa túto sumu podarilo stlačiť na 63 mil. Mnoho otázok a nezrovnalostí vychádza nielen z prostredia laickej verejnosti, ale častokrát sa objavujú aj v mediálnom prostredí.

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.
Novinky 7.7.2023

Mýty o elektronickom mýtnom systéme, časť 4.

Záujem o tému nového spôsobu výberu mýta neutícha. Je to prirodzené a pochopiteľné. Aj v tejto časti si prečítate pravdivé vysvetlenia, podložené faktami, pretože kreovanie nového mýtneho systému je potrebné chápať v kontexte. Máme spoločný cieľ – aby verejné peniaze boli investované čo najrozumnejšie a najefektívnejšie, a aby čo najviac peňazí z výberu mýta ostalo v domácej ekonomike. Pozrite si najnovšie mýty o mýte.

Odoberajte newsletter

Buďte v obraze, pretože vedieť ako prví novinky z oblasti mýta je super. Nie je MÝTO jedno.

Prosím vyplňte správnu emailovú adresu!
Top